wtorek, 24 kwietnia 2012

UWAGA

UWAGA na kolejność wpisywania danych w przelewach darowizn i wpłatach 1% podatku

Informacja od naszej Fundacji dla darczyńców.

KOLEJNOŚĆ DANYCH PODOPIECZNYCH WPISYWANYCH W PRZELEWACH BANKOWYCH

UWAGA na kolejność wpisywania danych w przelewach darowizn i wpłatach 1% podatku

W związku z nikłym odzewem z Państwa strony na nasz komunikat dotyczący danych pojawiających się we wpłatach darowizn, po raz kolejny apelujemy z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na kolejność danych w tytułach wpłat, które darczyńcy wpisują podczas przekazywania darowizn i 1% podatku na rzecz Podopiecznych. Bardzo ważne jest, aby darczyńcy i podatnicy zachowywali następującą kolejność danych:

1.   darowizny: numer członkowski, nazwisko i imię Podopiecznego - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

2.   1% podatku: cel szczegółowy 1%: numer członkowski, nazwisko i imię Podopiecznego

Ponieważ tytuły wpłat bardzo często odbiegają od ww. lub są niepełne, Fundacja ma problem z zakwalifikowaniem przekazywanych darowizn, które tym samym nie mogą być zaksięgowane na odpowiednich subkontach. Niestety nadal otrzymujemy darowizny, w których darczyńcy w tytule wpłat niewłaściwie umieszczają dane typu, przykład:
  „darowizna na pomoc i ochronę zdrowia - 19123 Maja Kowalska” 
zamiast:
„19123 Kowalska Maja - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”

lub „leczenie i rehabilitacja - Wróbel Jacek 101010” 
zamiast:
 „101010 Wróbel Jacek - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.

 Informacje, zawarte w wyciągach księgowych niejednokrotnie są „ucinane” przez bankowy system księgowy, stąd ostatecznie otrzymujemy wyciągi z niepełnymi danymi np.: „ Leczenie i rehab Jacek”, które uniemożliwiają nam właściwe zaksięgowanie wpłat. 

Prosimy zatem o wskazywanie numeru członkowskiego, nazwiska i imienia na pierwszym miejscu w tytyłach wszelkiego typu darowizn.


Joanna Raczyńska, mama Cezarego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz